قسمت چهارم :سيستم تعليق

گاهي اوقات در هنگام تردد در خيابانها و گذرگاههاي خودروهايي را مشاهده مي كنيم كه آنقدر از ارتفاع آنهاكاسته شده و يا از رينگ و لاستيك هايي استفاده مي شود كه هر بيننده اي را به ياد پيست هاي اتومبيل راني و حتي فرمول يك مي اندازد كه اين خودروها  در هنگام عبور از يك دست انداز با آسيبهاي جدي روبرومي شوند.

اگر چه گاهي اوقات اين خودرو ها از نظرنماي ظاهري بسيار زيبا جلوه مي كنند اما به خاطر داشته باشيد كه علاوه بر هزينه هاي بالاي اسپرت كردن يك خودرو هزينه هاي نگهداري و تعميرات آن نيز بالا بوده و عمر خودرو را بشدت مي كاهد .

 در چندين مورد پاي صحبت افرادي نشستم كه دلايل خود را  براي كوتاه كردن ارتفاع خودرو بيان كنند كه در عمده موارد  علاوه بر زيبايي خودرو افزايش ايستايي و بالا رفتن چسبندگي خودرو را مورد توجه بسيار قرارداده بودند.

اما نكته مهمي كه قابل تامل است اين است كه سازندگان خودروعلاوه بر داشتن كارشناسان كارآزموده و مجرب و تست هاي بيشماري كه بر روي خودرو هاي ساخته شده انجام مي دهند و مي توانيم اطمينان داشته باشيم كه خودرو ها بر اساس محاسبات بسيار دقيقي طراحي و ساخته مي شوند و اگر اشكالاتي در يك مدل احساس شود قطعا آن مدل خاص فراخوان خواهد شد و نسبت به برطرف كردن ان از سوي سازنده اقدام خواهد شد.

 اماتوجه داشته باشيم اگر همه ما از اين ساخته دست بشر بدرستي استفاده كرده و به قوانين و استانداردهاي     جاده اي احترام بگذاريم ، علاوه بر حفظ سلامتي و آرامش خاطر نيازي به متحمل شدن هزينه هاي زيادي و غير ملموس نخواهيم بود.

 

نكته هاي مهم از سيستم تعليق:

1-       براي اطمينان ازصحت وسلامت سيتم تعليق به نمايندگي هاي مجاز و يا به تعمير كاران معتمد خود مراجعه كنيد .

2-       حتما از قطعات و اجزاي توصيه شده توسط  سازندگان خودرو استفاده كرده و خود را از خطرات جدي جاني و مالي حفظ كنيد.

3-       درهنگام  گذر از دست اندازها و پستي و بلندي خيابان ها به صداهاي بلند برخاسته از جلوبندي خودرو توجه كرده  و ميزان فرمان پذيري خودرو را مورد بررسي قرار دهيد.

4-       در صورت عدم وجود يكنواختي در شكل سايش عاج لاستيكها كه يكي از اولين علائم وجود تنظيمات نامناسب در جلوبندي خودرو مي باشد توجه كرده و براي جلوگيري از مستهلك شده زود هنگام لاستيك ها اقدام كنيد.

5-        در هنگام ترمز گيري شديد و يا رانندگي در جاده هاي صاف و بدون شيب نبايستي خودرو به جهات چپ و يا راست منحرف شود .

6-        اگر خودرو شما داراي سيستم هاي پيشرفته ترمزگيري مانند ABS و يا ساير سيستمهاي مشابه مي باشد از رينگ و لاستيك هاي توصيه شده (سايز رينگ ) توسط سازنده خودرو استفاده كنيد در غير اينصورت بدليل تنظيمات انجام شده بر روي ECU  ترمز خودرو شما قابليت هاي خود را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر استفاده از رينگ و لاستيك هاي غير توصيه شده  تنظيمات ECU  خودرو خود را در نمايندگي هاي مجازتحت نظر كارشناسان مجرب  تغيير دهيد.

7-       در دوره هاي كوتاه مدت باد چرخ ها را چك كرده و حتي المقدور از  درجا چرخاندن فرمان خودرو در هنگام پارك خودرو اجتناب كنيد .

8-       اگر خودرو شما در هنگام حركت دچار لرزشهايي در چرخ هاي جلو مي شود به دو نكته توجه كنيد.

اولا ممكن است رينگ چرخ بدليل افتادن در پستي و بلندي ها دچار تابيدگي شده باشد و ثانيا اجزاي جلوبندي داراي لقي هاي غير مجاز شده باشد كه  ضمنادر چنين شرايطي خرابي كمك فنر را نيز نبايستي از نظر دور داشت.

9-       در صورت نشت روغن از كمك فنر نسبت به تعويض آن اقدام كنيد .

10-    گردگيرهاي لاستيكي كمك فنر مانع از تماس آب و خاك با ميل كمك و كاسه نمدهاي آن مي شود و سلامت اين گردگيرها سبب افزايش عمر كمك فنر مي شود . 

11-    توجه داشته باشيد كه يك كمك فنر سالم و استاندارد در شرايط ترمز گيري تا 35%  از مسافت طي شده  ( خط ترمز) مي كاهد .

12-    زمان تعويض يك كمك فنر بستگي به رفتارو عملكرد آن داشته و هنوز يكي از بهترين روش ها براي تشخيص خرابي مي باشد  . ضمنا يك كمك فنر مناسب بين 130000 تا 160000 كيلومتر كاركرد مناسب دارد  .

13-     در صورت نياز به تعويض يك كمك فنر حتما آنها را بصورت جفتي و با هم تعويض كنيد.

14-    هيچگاه سيبك ها را بخاطرخرابي و گرفتن لقي هاي غير مجاز نكوبيد چرا كه اين روش تعمير سيبك كه توسط تعمير كاران غير مجاز انجام ميشود روشي غلط و هزينه ساز است .

15-    ترمزهاي ناگهاني فشار مضاعفي را بر روي اجزاي سيستم تعليق مانند فنر و كمك فنر وبخصوص قطعات لاستيكي وارد كرده و از عمر قطعات بشدت مي كاهد.

16-     بالانس لاستيكها مانع از وارد آمدن ارتعاش و ضربه هاي ناخواسته به مجموعه سيستم تعليق و كابين خودرو خواهد شد و به افزايش عمر قطعات مرتبط كمك خواهد كرد .

17-    در صورتي كه اجزاي سيستم تعليق مانند سيبك ها داراي گريس خور مي باشند در دوره هاي سه ماهه و يا شش ماهه با توجه به نوع كاربرد خودرو وشرايط استفاده به سيبك ها گريس زده شود .

18-    گاهي اوقات عده اي از دارندگان خودرو در تعويض لاستيك هاي فرسوده با نو كوتاهي مي كنند و بقولي صرفه جويي مي كنند ، در صورتي كه تعويض نكردن يك لاستيك فرسوده علاوه بر به خطر انداختن سرمايه هاي جاني و مالي باعث مي شوند تا ضربات ناشي از دست اندازها، پستي ها و بلندي هاي  جاده با قدرت بيشتري به اجزاي جلوبندي خودرو وارد شده  واز طرفي  فشار بيشتري به مجموعه اجزاي فرمان خودرو در هنگام پارك كردن و دور زدن نيز وارد شود . البته در كنار اين مسائل اگر خودرو داراي سيستم فرمان هيدروليك نباشد خستگي زود هنگام راننده را نيز سبب ساز خواهد بود .

/ 0 نظر / 68 بازدید